Turisme Vall d'Àger

Altres llocs d'interès

Via romana

Del segle II. Vestigi que testimonia una intensa romanització d’Àger i la vall en conjunt.

Muralla de la vila

Construcció que data del segle XI.